TIETOA VERTAISTUESTA

Mitä on vertaistuki?

Vertaistuen voi määritellä omaehtoiseksi, vastavuoroiseksi kokemusten vaihdoksi ihmisten välillä, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä ja samankaltaisten kokemusten jakaminen tuo toivoa toipumiseen myös vaikeina aikoina. Vertaistuen avulla ymmärretään paremmin menneisyyttä ja sitoudutaan nykyhetkeen, ja se antaa myös toiveikkuutta tulevan kohtaamiseen.

Toisten toipujien selviytymistarinoilla on erityinen merkitys silloin, kun ihminen kokee yksinäisyyttä sekä leimaavia syyllisyyden ja häpeän tunteita. Samat ongelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja kokemusten yhdessä jakaminen helpottavat usein tilannetta. Lisäksi kokemusten jakaminen vertaisten kesken, kunnioittavassa ilmapiirissä, lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, joita riippuvuuskäyttäytyminen ja siihen liittyvä oireilu saattaa aiheuttaa.

Mitä on 12/12 -ohjelmat ja vertaistukiryhmät?


12/12 -ohjelman vertaistukiryhmien toiminta perustuu ryhmätoimintaan, eli palavereihin, joihin jokainen riippuvuudestaan tai riippuvuuksistaan toipuva voi osallistua. Vertaistukiryhmien ainoa pääsyvaatimus on halu lopettaa riippuvuutta aiheuttavan aineen tai toiminnan käyttö, muita pääsyvaatimuksia ei ole. Riippuvuutta aiheuttavia aineita voivat olla esimerkiksi alkoholi ja huumeet ja riippuvuutta aiheuttavia toimintamuotoja esimerkiksi pelaaminen tai hallitsematon ja pakonomainen syöminen tai seksuaalinen käyttäytyminen.
12 askeleen avulla opetellaan elämää ilman riippuvuutta aiheuttavaa ainetta tai toimintaa. Ryhmissä on mahdollisuus jakaa kokemuksensa ja toivonsa omaksi ja muiden hyödyksi.
Vertaistukiryhmät eivät ole sidoksissa mihinkään uskonnolliseen, poliittiseen tai muuhun aatteeseen. Ne eivät ota kantaa yhteisön ulkopuolisiin virtauksiin, eivätkä osallistu tutkimuksiin, lautakuntiin tai anna lausuntoja kiistakysymyksissä tai muissa asioissa. Vertaistukiryhmät eivät anna yksilölle diagnooseja eivätkä taloudellista tai lääketieteellistä apua. Vertaistukiryhmät ovat omavaraisia, eivätkä ne ota ulkopuolisia lahjoituksia vastaan. Kaikki niiden toiminta kustannetaan omien jäsenten vapaaehtoisin avustuksin. Jäsenillä ei kuitenkaan ole mitään velvoitteita tai jäsenmaksuja, vaan kaikki vertaistukiryhmien toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

VERTAISTUKIRYHMIÄ