TIETOA VERTAISTUESTA

Mitä on 12/12 -ohjelma ja vertaistukiryhmät?

Vertaistukiyhteisöjen perustana on AA (Nimettömät alkoholistit, Alcoholics Anonymous), joka aloitti toimintansa Yhdysvalloissa vuonna 1935. AA on kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenten päämäärä on saada pysyvä raittius ja auttaa muita alkoholisteja saavuttamaan raittius. Tänä päivänä AA toimii noin 180 maassa ympäri maailman ja jäsenmääräksi arvioidaan maailmanlaajuisesti useita miljoonia ihmisiä.
Ihmiset, jotka kärsivät muista riippuvuuksista huomasivat pian saavansa apua AA:n 12 askeleen toipumisohjelmasta. AA:n rinnalle syntyikin nopeasti sisaryhteisöjä eri riippuvuuksista kärsiville. Suomessa toimivia sisaryhteisöjä ovat mm. NA (Nimettömät narkomaanit), OA (Nimettömät ylensyöjät), GA (Nimettömät pelurit), SAA (Nimettömät seksiaddiktit). Riippuvuudesta kärsivän läheisille on myös yhteisöjä, joista Suomessa tällä hetkellä toimivat Al-Anon (alkoholistien ja addiktien läheiset) ja AAL (alkoholistien ja addiktien aikuiset lapset).

Vertaistukiryhmien toiminta perustuu ryhmätoimintaan, eli palavereihin, joihin jokainen riippuvuudestaan tai riippuvuuksistaan toipuva voi osallistua. Vertaistukiryhmien ainoa pääsyvaatimus on halu lopettaa riippuvuutta aiheuttavan aineen tai toiminnan käyttö, muita pääsyvaatimuksia ei ole. Riippuvuutta aiheuttavia aineita voivat olla esimerkiksi alkoholi, huumeet, sokeri ja riippuvuutta aiheuttavia toimintamuotoja esimerkiksi pelaaminen tai hallitsematon ja pakonomainen seksuaalinen käyttäytyminen tai syöminen.

12 askelta, 12 perinnettä

Vertaistukiryhmien perustana toimii 12 askeleen toipumisohjelma, joka jakautuu askeleisiin ja perinteisiin. 12 askeleen avulla opetellaan elämää ilman riippuvuutta aiheuttavaa ainetta tai toimintaa. 12 perinteen tarkoituksena on puolestaan toimia oppaana ryhmien toimintaan. Eri vertaistukiyhteisöissä tekstejä on muokattu kyseisen riippuvuuden mukaan, mutta ohjelman sisällöllinen runko on kaikissa sama. Palavereissa luetaan usein alustukseksi teksti kirjallisuudesta, jonka jälkeen puheenvuoro kiertää. Ryhmissä on mahdollisuus jakaa kokemuksensa ja toivonsa omaksi ja muiden hyödyksi.
Vertaistukiryhmät eivät ole sidoksissa mihinkään uskonnolliseen, poliittiseen tai muuhun aatteeseen. Ne eivät ota kantaa yhteisön ulkopuolisiin virtauksiin, eivätkä osallistu tutkimuksiin, lautakuntiin tai anna lausuntoja kiistakysymyksissä tai muissa asioissa. Vertaistukiryhmät eivät anna yksilölle diagnooseja eivätkä taloudellista tai lääketieteellistä apua. Vertaistukiryhmät ovat omavaraisia, eivätkä ne ota ulkopuolisia lahjoituksia vastaan. Kaikki niiden toiminta kustannetaan omien jäsenten vapaaehtoisin avustuksin. Jäsenillä ei kuitenkaan ole mitään velvoitteita tai jäsenmaksuja, vaan kaikki vertaistukiryhmien toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

 

Mitä on vertaistukiryhmien hengellisyys?

 
12 askeleen ja perinteen toipumisohjelma on hengellinen, mutta mitä sillä tarkoitetaan? Hengellisyys voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta 12 askeleen vertaistukiyhteisöissä hengellisyys viittaa ihmisen sisäisten arvojen ja oman olemassaolon merkityksen löytämiseen ja vahvistamiseen. Kun riippuvuus on saanut otteen ihmisestä, on hän usein elänyt ristiriidassa omien arvojensa kanssa, esimerkiksi pettämällä läheisille tehtyjä lupauksia, salailemalla, piilottelemalla, varastamalla jne. Arvojen perusteellinen tutkiskelu ja oman elämäntavan asettaminen sopusointuun sisäisen arvomaailman kanssa vahvistavat toipuvan ihmisen itsetunnon kehitystä. Myös kyky kantaa vastuuta omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista kasvaa ja ennen kaikkea, toipuminen mahdollistaa elämään mielekästä ja tyydyttävää elämää. Vertaistukiryhmien hengellisyyteen kuuluu myös riippuvuuksista kärsivien auttaminen.

 

Lisätietoa

 
AA (Nimettömät alkoholistit)
www.aa.fi
www.aa.org

OA (Nimettömät ylensyöjät)
www.oafinland.fi
www.oa.org

NA (Nimettömät narkomaanit)
www.nasuomi.org

SAA (Nimettömät seksiaddiktit)
www.saasuomi.ning.com
www.saa-recovery.org

GA (Nimettömät pelurit)
www.nimettomatpelurit.fi
www.gamblersanonymous.org/ga
 
Läheisille:
Al-Anon (alkoholistien ja addiktien läheiset)
www.al-anon.fi
www.al-anon.org

AAL
www.aal.fi
www.adultchildren.org