OHJAUS- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Kimmo Hane
Terveystieteiden maisteri (TtM), psykiatrinen sairaanhoitaja AMK; Kuntoutuspäällikkö
Mielenterveyden keskusliitto ry
"Potilasjärjestön näkökulmasta hankkeen aihe on tärkeä, sillä erilaiset riippuvuussairaudet koskettavat suoraan ja välillisesti suurta osaa ihmisistä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden ongelmista."

Marjut Janhunen
FM; Ravintoneuvoja, Yrittäjä
RavintoAvain Oy
"Haluan lisätä tietoutta ravinnon merkityksestä ja mahdollisuuksista hallita syömistä ja edistää terveellisiä elämäntapoja. Pidän kursseja ja valmennusryhmiä, luennoin ja annan yksilöllistä ravintoneuvontaa."

Kari Kauppila
Diakoni, Sosiaalityöntekijä; Toiminnanjohtaja
Myllyhoitoyhdistys ry

Helena Palojärvi
VTL; Toiminnanjohtaja
Naistenkartano Oy
"Olen kiinnostunut edistämään naisten asiaa päihdeasioissa ja ennaltaehkäisemään riippuvuuksia naisten tarpeisiin räätälöidyn toiminnan avulla. Olen työskennellyt aiemmin erilaisissa tehtävissä päihdehuollossa sekä sos.- ja terv.huollon kehittämistehtävissä."

Anu Raevuori
LT, Erikoislääkäri
Helsingin yliopisto

Sofia
OA:n edustaja
"Olen omakohtaisesti ruokariippuvuuden kanssa päivä kerrallaan elävä nainen. Takana on vuosia sairastamista, mutta tässä vaiheessa myös vuosia täysin oireetonta, hyvää elämää. Olen pitkäaikainen OA-vertaisryhmien jäsen."

Merja Suominen
ETT, dosentti; Projektijohtaja
Ravitsemus - laatua elämään -projekti

Oskari Ventilä
Lääketieteen lisensiaatti
"Olen kiinnostunut raivaamaan ihmismielen sotkuja. Lääketieteellisen ymmärryksen ja pitkäjänteisen harjoittelun tuloksena on varsin herkullinen kattaus ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä kaiken kansan iloksi."