TIETOA PROJEKTISTA

Kohderyhmät

Projektin aikana järjestetään koulutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä ammattilaisiksi opiskeleville, jotka mahdollisesti kohtaavat työssään ruokariippuvaisia henkilöitä.

Lisäksi järjestetään tapahtumia, seminaareja ja vertaisryhmiä kaikille ruokariippuvuudesta kiinnostuneille, ongelmasta kärsiville sekä heidän läheisilleen.

Tavoitteena on tavoittaa myös muista riippuvuuksista kärsiviä henkilöitä ja ennaltaehkäistä uusien riippuvuuksien syntyä.

Tavoitteet

Valtakunnallisen projektin tavoitteena on edistää ruokariippuvuuden tunnettuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten keskuudessa.

Tavoitteena on myös tavoittaa mahdollisimman monta henkilöä, joita ruokariippuvuus koskettaa joko omakohtaisesti tai läheisen kautta. Projekti on STEA:n (entinen RAY) rahoittama.