OHJAUSRYHMÄ

Kimmo Hane

Terveystieteiden maisteri (TtM), psykiatrinen sairaanhoitaja AMK; Kuntoutuspäällikkö
Mielenterveyden keskusliitto ry

"Potilasjärjestön näkökulmasta hankkeen aihe on tärkeä, sillä erilaiset riippuvuussairaudet koskettavat suoraan ja välillisesti suurta osaa ihmisistä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden ongelmista."

Merja Suominen

ETT, dosentti, toiminnanjohtaja, Gerontologinen ravitsemus GERY ry

"Ruokaan ja syömiseen liittyvät asiat kiinnostavat minua. Hyvä ravitsemus ei ole vain ruuan tankkaamista tai välttämättömien ravintoaineiden saantia. Syömisestä pitää myös nauttia. Kohtuus on tärkeää myös ruokailussa."

Saima

Kokemusasiantuntija

"Olen ruokariippuvuutta yli 10 vuotta sairastanut nainen. Viime vuodet olen työskennellyt asian parissa tiiviisti ja toipuminen on erittäin hyvässä vaiheessa. Olen aktiivinen OA-vertaisryhmien jäsen."

Susanna Råman-Maljonen

Palvelujohtaja, Päihde-, mielenterveys-, ja maahanmuuttotyö

"Olen työskennellyt erilaisten riippuvuussairauksien parissa koko työurani ajan, ja olen edelleen kiinnostunut pohtimaan sitä, millaisilla keinoilla riippuvuussairaudesta on mahdollista toipua ja saavuttaa parempi elämänhallinta.”